Khi quý khách có nhu cầu bảo hành, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được hướng dẫn trực tiếp.

Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành hoặc tiến hành đổi trả sản phẩm cho quý khách hàng.